Akademia partycypacji obywatelskiej

10-12 października 2016 r. w Lubięcinie zakończyło się kolejny cykl szkoleniowy w ramach projektu Fabryka Aktywności Obywatelskiej 60+

Na program szkolenia „Akademia Partycypacji Obywatelskiej 60+” składają się następujące bloki tematyczne:
•możliwości uczestnictwa w procesach decyzyjnych samorządu takich jak konsultacje społeczne, zebrania wiejskie,
•fundusze sołeckie jako budżet partycypacyjny
•gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
•inicjatywa lokalna,
•gminna rada seniorów jako forum reprezentacji interesów osób starszych na forum publicznym.
•współczesne metody partycypacji obywatelskiej.

Celem organizacji warsztatów pn. „Akademia Partycypacji Obywatelskiej 60+” jest zdobycie wiedzy na temat wybranych zasad i metod partycypacji obywateli, szczególnie w zakresie gminnej rady seniorów, która może stać się platformą do komunikacji osób 60+, artykulacji interesów i uzgodnień z samorządem gminnym.
Organizacja tych warsztatów jest bezpośrednio powiązana z działaniem pn. Powołanie Gminnej Rady Seniorów oraz działanie pn. Pilotaż realizacji inicjatywy lokalnej. Wiedza zdobyta podczas tego modułu zostanie zatem z powodzeniem wykorzystana podczas praktycznych przedsięwzięć, co zwiększy trwałość podjętych działań w ramach projektu.

Projekt Fabryka Aktywności Obywatelskiej jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizuje Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji w partnerstwie z Gminą Otyń.

asos_logo_ai-01

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-20