Historia

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji powstało w sierpniu 2013 r.  z inicjatywy aktywistów i działaczy obywatelskich. Wówczas odbyło się nasze pierwsze Walne Zgromadzenie Członków. 24 września tego roku uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizacja skupia osoby i wolontariuszy zainteresowanych działalnością w sferze szeroko rozumianych innowacji w takich dziedzinach jak społeczeństwo obywatelskie.

Nasi członkowie posiadają bogate doświadczenie w działalności trzeciego sektora. Przez wiele lat zasiadali w zarządach organizacji pozarządowych. Byli autorami i menedżerami projektów współfinansowanych z Programu Młodzież, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Obywatele dla Demokracji (Europejski Obszar Gospodarczy), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wielu, wielu innych.

Angażujemy się w przedsięwzięcia głównie na terenie powiatu nowosolskiego, natomiast działalność prowadzimy także na terenie subregionu zielonogórskiego (dawnego województwa zielonogórskiego).

Pierwszą naszą większą inicjatywą był projekt „Młodzieżowa Rzeczpospolita Wyborcza” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wokół tej idei udało nam się zjednać pięciu partnerów: szkoły ponadgimnazjalne z Nowej Soli, a także Gminę Nowa Sól – Miasto.

Oprócz naszych celów statutowych prowadzimy także działalność gospodarczą. Wszystkie zyski przeznaczamy na cele oświatowe.

Opracowaliśmy także wiele diagnoz i analiz dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.

Do każdego zadania podchodzimy z uwagą, pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.