Nasza misja

Misją rozwoju Stowarzyszenia jest:

Stowarzyszenie ma ambicje bycia wiodącą organizacją wspomagającą szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz prowadzącą działalność strażniczą w subregionie zielonogórskim

Dalsza poprawa kapitału ludzkiego i organizacyjnego Stowarzyszenia

Profesjonalizacja działalności gospodarczej

Zbudowanie trwałego kapitału żelaznego i zbudowanie niezależności finansowej

Być odpowiedzialnym i rzetelnym partnerem dla przedsiębiorców, sektora NGO i instytucji publicznych