O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest aktywizacja obywatelska społeczności lokalnych poprzez wdrażanie innowacyjnych metod i projektów oraz prowadzenie obywatelskiej działalności strażniczej. Do każdego zadania podchodzimy z zaangażowaniem i pasją. Tworzymy partnerstwa lokalne z samorządami starając wykorzystać drzemiący w różnych instytucjach i organizacjach potencjał.

W oparciu o doświadczenia naszych członków dysponujemy kapitałem ludzki i wiedzą umożliwiającą realizację ambitnych zadań. Zawsze z troską podchodzimy do potrzeb mieszkańców i obywateli. Planując działania przeprowadzamy badania i analizy, które pozwalają trafić w oczekiwania odbiorców.