Oferta dla firm

Jesteś przedsiębiorcą? Nie wiesz jak otrzymać dotację unijną? Dobrze trafiłeś. Oferujemy kompleksowe przygotowania beneficjenta do pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy krajowych i zagranicznych.

Co robimy?

Audyt możliwości pozyskania dofinansowania z różnych programów

Przygotujemy: wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności i wszystkie wymagane załączniki.

Wspólnie z Tobą przejdziemy przez sito oceny formalnej i merytorycznej projektu.

Przygotujemy wszystkie dokumenty do umowy.

Wdrożymy i rozliczymy projekt zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

Kontakt
tel. 606 918 480
e-mail: stowarzyszenie.eci@gmail.com

Jak nawiązać współpracę?
Zadzwoń do nas. Przyjedziemy i omówimy zakres współpracy. Ustalenia spiszemy w formie umowy. Przydzielimy Ci indywidualnego konsultanta.

Pamiętaj! Korzystając z naszych usług wspierasz organizację pozarządową, która przeznacza zyski na cele statutowe związane z budową społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.