Nasza wizja

 

Po analizie stanu organizacji, naszym planów i zamierzeń sformułowaliśmy naszą wizję:

„Innowacyjna, nowoczesna i bogata organizacja pozarządowa”