Władze stowarzyszenia

Zgodnie z przyjętym przez nas statutem najwyższą władzę w Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Innowacji sprawuje Walne Zebranie Członków.

Oprócz tego działa dwuosobowy zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

Obecny zarząd organizacji:

  • Rafał Stasiński, Prezes Zarządu.
  • Izabela Tłuczek-Zając, Wiceprezes Zarządu