Oferta dla samorządów

Oferujemy samorządom możliwość przygotowania projektów „miękkich” i „twardych” ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i innych.

Nasz zespół konsultantów posiada doświadczenie w tworzeniu projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Co oferujemy?

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Przygotowanie studium wykonalności projektu i analiz finansowo-ekonomicznych

Przygotowanie wszelkich diagnoz i analiz niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie

Jak nawiązać współpracę?
Zadzwoń lub napisz do nas. Przyjedziemy i omówimy zakres współpracy. Ustalenia spiszemy w formie umowy. Przydzielimy Ci indywidualnego konsultanta.

Kontakt
tel. 606 918 480
e-mail: stowarzyszenie.eci@gmail.com

Pamiętaj! Korzystając z naszych usług wspierasz organizację pozarządową, która przeznacza zyski na cele statutowe związane z budową społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.