Akademia Partnerstwa Lokalnego 60+

Budowanie partnerstwa lokalnego. To temat drugiego szkolenia organizowanego w ramach projektu „Fabryka Aktywności Obywatelskiej 60+”.

Szkolenie odbędzie się 12-14 września 2016 r. w Lubiatowie. Skierowane jest do 30 seniorów z Gminy Otyń.

Przypomnijmy, że projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji w partnerstwie z Gminą Otyń.

O szczegółowym harmonogramie szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i droga pocztową.

asos_logo_ai-01

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020