Seniorzy tworzą projekty

Jak napisać dobry projekt? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy ostatniego zjazdu szkoleniowego projektu Fabryka Aktywności Obywatelskiej

Szkolenie odbyło się w dniach 24-26 października 2016 r. Na program warsztatów „Akademia Projektów 60+” składają się następujące zagadnienia: – Etapy projektu – omówienie cyklu życia projektu, – Uzasadnienie realizacji projektu: identyfikacja problemu, analiza sytuacji problemowej seniorów, wykorzystanie badań i danych w uzasadnieniu projektu, – Cele projektu oraz jego rezultaty i produkty – Charakterystyka grypy docelowej, – Działania w projekcie – strategia wyboru działań, – Metody eliminacji ryzyka, – Harmonogram projektu, – Zasady konstruowania budżetu projektu, – Koszty finansowe i rzeczowe. – najczęściej popełniane błędy formalne i merytoryczne podczas składania wniosków o dotacje czy granty – Źródła finansowania projektów dla seniorów: ASOS, FIO, mikrogranty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi.

W trakcie warsztatów uczestnicy przy pomocy trenerów  przygotowali 2 wnioski o dofinansowanie w ramach programu ASOS 2014-2020 albo Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski te seniorzy będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Projekt Fabryka Aktywności Obywatelskiej jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizuje Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji w partnerstwie z Gminą Otyń.

asos_logo_ai-01

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020