Zakończenie rekrutacji do fabryki

Zakończyła się rekrutacja seniorów do projektu „Fabryka Aktywności Obywatelskiej 60+”. Wpłynęło 36 zgłoszeń. Na podstawie ankiet komisja rekrutacyjna wybierze 30 uczestników.

– Dziękujemy mieszkańcom za zgłoszenia. Wkrótce uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnych terminach realizacji projektu – mówi Izabela Tłuczek-Zając, Wiceprezes Stowarzyszenia Europejskie Centrum Innowacji, które realizuje projekt.

W ramach projektu przewidziano cztery bezpłatne szkolenia wyjazdowe nad lubuskimi jeziorami (każde trwa trzy dni) z zakresu przywództwa, partnerstwa lokalnego, partycypacji i tworzenia projektów. Organizator zapewnia dojazd, nocleg i wyżywienie.

Oprócz tego każdy z uczestników weźmie udział w przygotowaniu inicjatywy lokalnej i powołaniu Gminnej Rady Seniorów. Projekt zakończy się w grudniu tego roku.

asos_logo_ai-01

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020