Akademia Liderów 60+

Szkolenie Akademia Liderów 60+ dla seniorów z Gminy Otyń odbędzie się 22-24 sierpnia 2016 r. w Lubiatowie.

Szkolenie ma na celu zwiększenie umiejętności liderskich, motywacji do podejmowania działalności obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym gminy Otyń.

Szkolenie przede wszystkim pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętność przewodzenia grupom, współpracy w grupie, umiejętności podejmowania inicjatyw, myślenia zespołowego, które są niezbędnymi kompetencjami obywatelskimi.

O szczegółach wyjazdu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie.