Oficjalny start projektu seniorskiego

W poniedziałek 4 lipca w Otyniu odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Fabryka Aktywności Obywatelskiej 60+”. To pierwsze tego typ przedsięwzięcie w naszej gminie.

– Zachęcam seniorów do uczestnictwa w projekcie. Będą wyjazdy i szkolenia. Chcemy także wspólnie powołać Gminną Radę Seniorów – powiedziała podczas konferencji Wójt Barbara Wróblewska.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji w partnerstwie z Gminą Otyń. Organizacja zdobyła dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych. Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to blisko 73 tysiące złotych.

– Mam nadzieję, że dzięki waszemu doświadczeniu życiowemu i zaangażowaniu uda się w ramach projektu przeprowadzić ciekawe inicjatywy – podkreśliła Izabela Tłuczek-Zając, Wiceprezes Stowarzyszenia.

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej 30 osób w wieku powyżej 60 roku życia z gminy wiejskiej Otyń w procesie kształtowania lokalnych polityk publicznych.

– Planujemy organizację czterech wyjazdowych szkoleń, każde po 3 dni, dotyczących przywództwa, partnerstwa i zdobywania środków na działalność organizacji seniorskich – tłumaczył szczegóły Rafał Stasiński, kierownik projektu – Szkolenia odbędą się w ośrodkach na terenie Lubuskiego. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

To nie wszystko. W ramach projektu seniorzy mają przygotować wniosek o dofinansowanie, który złożą w przyszłym roku do jednego z rządowych programów. Ich zadaniem będzie także przygotowania wspólnie z gminą inicjatywy lokalnej. A na zakończenie przy współpracy animatora powołają Gminną Radę Seniorów.

– Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny. Można go pobrać w biurze obsługi petenta w Urzędzie Gminy w Otyniu albo ze strony internetowej stowarzyszenia www.europejskiecentrum.org.pl – dodaje I. Tłuczek-Zając.

asos_logo_ai-01

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

1

2

3