Kolory świata. Polsko-ukraińskie inspiracje – realizacja

Informacje o projekcie „Kolory świata. Polsko-ukraińskie inspiracje – realizacja”

Dzień Siódmy – ostatni dzień warsztatów 27 września 2020

I tak po 7 dniach intensywnych warsztatów z: kolażu, rzeźby, upcyklingu odzieżowego, których efekty mogliśmy podziwiać i zobaczyć podczas zorganizowanego 25.09.2020 pokazu mody, nastąpiło podsumowanie projektu. Pokaz obejmował kolekcję uszytą i zaprojektowaną pod okiem pani Barbary Kamienicznej, z wykorzystaniem techniki farbowania tie dye i wykorzystaniu materiałów old jeans, natomiast za choreografię odpowiadała pani Agnieszka Schuster. Po pokazie uczniowie omówili swoje pomysły, które posłużyły do stworzenia stylizacji oraz na zorganizowanej wystawie przedstawili prace wykonane techniką kolażu, podali nazwę i źródło inspiracji.

          Ostatnim punktem podsumowania było omówienie stworzenia wspólnej rzeźby na wybrany temat „Dialog niekończąca się opowieść” oraz podzielenie się refleksjami, emocjami, wrażeniami, jakie towarzyszyły im podczas jej tworzenia.

Byliśmy pod wrażeniem ich zaangażowania, pasji i kreatywności, a efekty polsko-ukraińskich inspiracji – Kolory Świata, można będzie obejrzeć w Galerii Cyberprzestrzennej.  Jeszcze raz wszystkim partnerom, ekspertom: prof. Radosławowi Czarkowskiemu, prof. Jarosławowi Dzięcielewskiemu, nauczycielom CKZiU z Sosnowca oraz naszemu głównemu partnerowi projektu z Ukrainy, Liceum nr 23 z Iwano-frankowska, serdecznie dziękujemy. Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne wspólne projekty, mając nadzieję, że tym razem już w realu, a nie online.

І ось, після 7 днів інтенсивних майстер-класів з колажу, скульптури, апсайклінгу у створенні одягу, наслідками яких ми могли милуватися та побачити під час показу мод, організованого 25/09/2020, наступило підсумування проекту. Показ включав колекцію одягу, пошиту та розроблену під керівництвом пані Барбари Камєнічней з використанням старих джинсових матеріалів і техніки фарбування „tie dye” . За хореографію відповідала  Агнєшка Шустер . Після показу студенти обговорили свої ідеї, які використовувались для створення стилізації, а на організованій виставці представили свої роботи, виконані в техніці колажу, дали кожній назву та поділились, що стало джерелом їх натхнення.

Заключним  пунктом підсумування було обговорення створення спільної скульптури на обрану тему «Діалог нескінченної історії» та обмін роздумами, емоціями, враженнями, що супроводжували їх під час її створення.

Ми були вражені їх відданістю, пристрастю та творчістю, а ефекти польсько-українського натхнення – «Кольори світу» можна побачити у нашій Віртуальній Галереї. Ще раз хочемо висловити щиру подяку усім партнерам та експертам : професорам Радославу Чарковському та Ярославу Дзенціловському, викладачам ЦПТО із Сосновця та нашому головному партнеру проекту з України- загольноосвітньому ліцею № 23 м. Івано-Франківська. Ми будемо з нетерпінням чекати наступних спільних проектів, сподіваючись, що цього разу в реальному житті, а не в Інтернеті.

Dzień Szósty 26 września 2020

26.09.2020 to dzień, kiedy w naszym projekcie do zmagań ze swoimi zadaniami przystąpiła grupa reklamowo-promocyjna i fotograficzna.

Tego dnia odbywała się indywidualna praca uczestników nad przygotowaniem zdjęć plakatów, które posłużą do przygotowania Galerii Cyberprzestrzennej. W takiej wirtualnej galerii zostaną opublikowane nasze prace, o których wypowie się autor każdej z nich. Poznamy również ich autorów i ich inspiracje przy tworzeniu. W galerii tej będzie też można obejrzeć fotografie pokazujące nasze codzienne projektowe działania.

Mamy nadzieję, że projekt, który miał wyglądać inaczej, ale pandemia pokrzyżowała nam plany, dał nam dużo satysfakcji i pozwolił na odkrycie twórcy w każdym z nas. Nie spotkaliśmy się osobiście z przyjaciółmi z Ukrainy, ale już jesteśmy sobie bliscy. Nastawiamy się na równie bliskie relacje z partnerami ze szkoły z Sosnowca. A panom profesorom z ISZ UZ, p. prof. Jarosławowi Dzięcielewskiemu i p. prof. Radosławowi Czarkowskiemu serdecznie dziękujemy za to, że podzielili się z nami swoją wiedzą i odkryli przed nami nasze umiejętności, o których nawet nie wiedzieliśmy.

26.09.2020 – це день, коли до змагань із своїми завданнями долучились  рекламно-маркетингова група і група фотографів.

Цього дня відбулась індивідуальна робота учасників з підготовки фотографій плакатів, які будуть використані для підготовки Віртуальної Галереї . У ній будуть опубліковані наші роботи з коментарями авторів. Ми також познайомимося з їх авторами і  дізнаємось, що надихнуло їх до творчості. У цій галереї ви також зможете побачити фотографії, що відображають наші щоденні проектні дії.

Сподіваємось, що проект ( який мав виглядати інакше, але пандемія внесла корективи в наші плани) приніс нам велике задоволення і дозволив відкрити творчу особистість у кожному з нас. Ми не зустрічались з нашими друзями з України особисто, але за цей час стали близькими один одному. Ми зосереджуємось на однаково тісних стосунках з партнерами зі школи з Сосновця. А професорам з Інституту Художнього мистецтва Зеленогурського університету  Ярославу Дзенцілевському  та Радославу Чарковському  щиро дякуємо   за те, що вони поділилися з нами своїми знаннями та відкрили нам наші уміння, про які ми навіть не підозрювали.

Dzień Piąty 25 września 2020

25.09.2020 to już piąty dzień projektowych zmagań z tematem upcyklingu w szeroko pojętej sztuce.

Tego dnia odbyły się pokazy mody przygotowane przez polskich i ukraińskich uczestników. W poprzednich dniach młodzież dowiedziała się o metodach farbowania i wykorzystała tę wiedzę przy tworzeniu artystycznych koszulek oraz dokonując przeróbek starych dżinsów. W piątek młodzież miała możliwość zaprezentowania swoich dzieł w pokazie mody w powiązaniu z tematyką ochrony środowisk. A następnie uczestnicy pokazali i omówili swoje prace powstałe w trakcie warsztatów z dziedziny kolażu.

Po południu, z udziałem p.prof. plastycznych Jarosława Dzięcielewskiego młodzież dokończyła wspólną rzeźbę, a efekt twórczych inspiracji zobaczymy w niedzielę.

Dzień przyniósł mnóstwo wrażeń z pracy z naszymi przyjaciółmi.

25 вересня 2020 р. – це п’ятий   день проектних змагань на тему апсайклінгу у широкому розумінні мистецтва.

Того дня відбулися покази мод, підготовлені польськими та українськими учасниками. У попередні дні молодь дізналася про методи фарбування та використала ці знання для створення художніх футболок та модифікації старих джинсів. У п’ятницю молодь мала можливість представити свої роботи на показі мод, темою якого стала  охорона навколишнього середовища. Потім учасники показали та обговорили свої роботи, створені під час майстер класів з техніки колажу.

У другій половині дня за участю проф.  художнього мистецтва Ярослава Дзенцілевського молодь закінчила спільну скульптуру, а ефект їх творчого натхнення ми побачимо в неділю.

День приніс багато вражень від роботи з нашими друзями.

 

Logo_PURWM_PL_UKR

Dzień Czwarty 24 września 2020

Minął kolejny dzień międzynarodowego projektu pt. „Kolory świata. Polsko-ukraińskie inspiracje”.

24.09.2020 odbyły się kolejne warsztaty z zakresu techniki artystycznej kolażu, polegającej na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw prowadzone przez dr hab. Radosława Czarkowskiego, prof. UZ Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Wizualnych. Na tym etapie pomysły ze szkiców zostały przeniesione na brystole z odzysku i stały się inspiracją do powstania prac wykonanych z materiałów recyclingowych. Przy powstawaniu prac uczestnicy starali się wcielić w życie uwagi profesora na temat twórczego, świadomego i refleksyjnego podejścia w wyrażaniu się jako artysta. Wszystkie powstałe prace otrzymały nazwę, a przez to tożsamość i mogą służyć jako atrakcyjna forma dekoracji.  W drugiej części warsztatów zostały sfotografowane, w kolejnych dniach zostaną przygotowane do wystawy w galerii cyberprzestrzennej, jak również w niedzielę w budynku naszej szkoły.

Dziś my i nasi partnerzy z Liceum nr 23 w Iwano-frankowsku ponownie spotkaliśmy się z uczniami i nauczycielami Technikum nr 7 w CKZiU w Sosnowcu. Podziwialiśmy fotografie ze zrealizowanych przez nich pokazów mody i kolekcji, które były dla nas inspiracją na przerobienie starej odzieży dżinsowej. Również uczniowie ze szkoły partnerskiej z zainteresowaniem korzystali z doświadczenia naszych fachowców. A to, co udało nam się w krótkim czasie stworzyć zobaczymy na jutrzejszych pokazach mody.

Dzień przyniósł mnóstwo wrażeń z pracy z naszymi przyjaciółmi.

24.09.2020 відбулися чергові майстер-класи з художньої техніки колажу, що полягає на формуванні композицій з різних за структурою матеріалів, проведені професором Радославом Чарковським, проф.  Художнього відділу Інституту візуальних мистецтв із Зеленої Гури. На цьому етапі ідеї з ескізів були перенесені на перероблений картон і стали натхненням для створення робіт з перероблених матеріалів. Під час підготовки робіт учасники намагались реалізувати зауваження професора щодо творчого, свідомого та рефлексивного підходу до самовираження. Всі створені роботи отримали назву, а отже, ідентичність і можуть використовуватись в якості чудових прикрас. У другій частині семінару їх сфотографували, наступними днями їх підготують до виставки в галереї віртуального простору, а також у неділю в приміщенні нашої школи.

Сьогодні ми та наші партнери із загально-освітнього ліцею № 23 Івано-Франківська знову зустрілися з учнями та вчителями технікуму  № 7 при ЦПТО в Сосновці. Ми захоплювались фотографіями з їх показів та колекцій, які надихнули нас на переробку старого джинсового одягу. Учні школи-партнера також із великим інтересом користувались досвідом наших фахівців. А те, що нам вдалося створити за короткий час, ми побачимо на завтрашніх модних показах.

Цей день приніс багато позитивних вражень від роботи з нашими друзями.

Dzień Trzeci 23 września 2020

Minął kolejny dzień  międzynarodowego projektu pt. „Kolory świata. Polsko-ukraińskie inspiracje”, który ma na celu uświadomienie wartości upcyklingu, czyli sposobu na wyzwolenie kreatywności i dbaniu o środowisko.

23.09.2020 odbyły się warsztaty z dziedziny rzeźby. Ekspertem był dziś prof. sztuk plastycznych Jarosław Dzięcielewski, który prowadzi Pracownię Rzeźby w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem warsztatów było stworzenie przez uczestników warsztatów wspólnej rzeźby na jeden z wybranych przez nich tematów:

  1. Dialog – niekończąca się rozmowa,
  2. Droga, proces i kontynuacja,
  3. Pocałunek i dotyk,
  4. Przenikanie.

Grupa z Ukrainy zdecydowała się na temat nr 2, a nasi uczniowie wybrali temat nr 1.

W trakcie warsztatów,  grupa stosując metodę burzy mózgów, generowała pomysły, oceniała je i wybrała telefon, jako motyw przewodni i przystąpiła do stworzenia podwalin formy konstrukcji z materiałów recyclingowych. Stanowi ona bazę do kontynuowania prac nad nią w piątek 25.09.2020. Obie grupy pracowały z wielkim zaangażowaniem i pasją. Czekamy z niecierpliwością na efekty ich twórczych inspiracji.

W kolejnym dzisiejszym działaniu uczniowie i nauczyciele zawodu z CKZiU w Sosnowcu byli nam wsparciem w trakcie warsztatów farbowania koszulek metodą „tie dye”.

Dzisiejszy dzień zakończył się programem pt.„Wieczór. Kolory Polski”, podczas którego nasi uczniowie pokazali uroki kraju, regionu, miasta i swojej szkoły. Niespodzianką był quiz pt. „Co Ty wiesz o Polsce?” przeznaczony dla naszych ukraińskich przyjaciół. Okazało się, że wiedzą dużo i ucieszyli nas wysokim poziomem swojej wiedzy o naszym kraju. A potem odbyło się wspólne śpiewanie online.

Промайнув черговий день міжнародного проекту під назвою „Кольори світу. Польсько-українські натхнення ”, метою якого є усвідомлення  цінності апсайклінгу, тобто способу поєднання  творчості з   турботою про навколишнє середовище.

23 вересня 2020 року відбулись семінари у галузі скульптури. Експертом сьогодні був проф. Ярослав Дзенцілевський, який керує скульптурною студією в Інституті художніх мистецтв факультету мистецтв Університету в Зеленій Гурі. Метою семінару було створення учасниками спільної скульптури  на одну з вибраних ними тем:

  1. Діалог – нескінченна розмова.
  2. Шлях, процес і продовження.
  3. Поцілунок і дотик.
  4. Проникнення.

Група з України обрала тему № 2, а наші студенти обрали тему № 1.

Під час майстер-класу група, використовуючи метод мозкового штурму, генерувала ідеї, оцінювала їх і обрала головним мотивом телефон  та почала створювати основу форми з матеріалів вторинної переробки. Ця  базова основа служитиме для продовження роботи над нею у п’ятницю, 25 вересня 2020 року. Обидві групи працювали з великою відданістю та пристрастю. Ми з нетерпінням чекаємо наслідків їх творчого натхнення.

У ще одному заході, що відбувся сьогодні,  студенти та викладачі  з ЦПТО у Сосновці підтримали нас під час майстер-класів з фарбування футболок методом „tie dye”.

Сьогоднішній день завершився програмою під назвою «Вечір. Кольори Польщі », під час якої наші учні показали принади країни, регіону, міста та своєї школи. Сюрпризом стала вікторина під назвою „Що ви знаєте про Польщу?” призначена для наших українських друзів. Виявилося, що вони багато знають, і ми були задоволені високим рівнем їх знань про нашу країну. На закінчення відбулось спільне виконання пісень онлайн.

Dzień Drugi 22 września 2020

22 września to kolejny dzień trwania międzynarodowego projektu pt. „Kolory świata. Polsko-ukraińskie inspiracje”, w którym tematem przewodnim jest upcykling. Jest to sposób na wyzwolenie kreatywności przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. Za przykład upcyklingu może posłużyć technika tworzenia kolaży, rzeźb, czy nadawanie drugiego życia używanej odzieży.

Dziś my i nasi partnerzy z Liceum nr 23 w Iwano-frankowsku mieliśmy wielką przyjemność podziwiać prezentację szkoły CKZiU w Sosnowcu, a dokładnie Technikum nr 7. Uczniowie i nauczyciele pokazali nam zrealizowane przez siebie projekty, pokazy mody, muzyczną wizytówkę szkoły oraz posłużyli swoim doświadczeniem w przerabianiu odzieży. Była to niesamowita inspiracja do naszych następnych działań projektowych.

22.09.2020 odbyły się warsztaty z zakresu techniki artystycznej kolażu, polegającej na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw prowadzone przez dr hab. Radosława Czarkowskiego, prof. UZ Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Wizualnych.  Celem warsztatów było zainspirowanie uczestników do świadomego, twórczego, refleksyjnego podejścia w poszukiwaniu twórczych rozwiązań postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, nas samych, wydarzeń, przeżyć, jako źródła inspiracji w kształtowaniu twórczej postawy. Warsztaty bazowały na nowatorskich technikach sprzyjających wyzwoleniu kreatywności przy jednoczesnym uwzględnieniu tematyki upcyklingu, np. powstanie obrazu pt. „Drogi Jana”. Pierwsza część warsztatów skupiała się wokół mini wykładu profesora na te temat, druga część polegała na szukaniu inspiracji w plenerze i przyniesienia znalezionych przedmiotów, które wzbudziły ich zainteresowanie i miały stać się inspiracją do powstania dzieł na kolejnym spotkaniu zaplanowanym na czwartek 24.09.2020. Zaintrygowanych zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dzisiejszych działań.

Dzisiejszy dzień zakończyliśmy spotkaniem online z ukraińską młodzieżą, która pochwaliła się przed nami swoim pięknym krajem i miastem, a potem zachwyciła pięknym śpiewem wykonanym na żywo.

Dzień przyniósł mnóstwo pomysłów, refleksji i inspiracji na kolejny dzień pracy z nowymi już dobrymi znajomymi.

22 вересня – черговий день міжнародного проекту під назвою „Кольори світу. Польсько-українські натхнення ”, в якій основною темою є апсайклінг. Це спосіб розкрити свою творчість, дбаючи про навколишнє середовище. Прикладом апсайклінгу може бути техніка створення колажів, скульптур або надання другого життя використаному одягу.

Сьогодні ми та наші партнери із загальноосвітнього ліцею № 23 м. Івано-Франківська мали велике задоволення помилуватися презентацією школи ЦПТО із Сосновця, а точніше середньої технічної школи № 7. Учні та вчителі показали нам свої реалізовані проекти,  організували показ моди, власне музичне шкільне привітання  та поділились   досвідом у створенні одягу. Це було дивовижне натхнення для нашої наступної дизайнерської діяльності.

22 вересня 2020 відбулися майстер-класи з художньої техніки колажу, які складалися з формування композицій з різних за фактурою  матеріалів, проведені професором Інституту художніх мистецтв Зеленогурського університету Радославом Чарковським. Метою семінару було надихнути учасників на свідомий, креативний, рефлексивний підхід у пошуку творчих рішень для сприйняття навколишньої дійсності, нас самих, подій, переживань як джерела натхнення у формуванні творчого ставлення. Семінари були засновані на інноваційних техніках, що сприяють вивільненню творчості, з одночасним використанням тематики апсайклінгу, наприклад, як  створення картини під назвою „Дороги Яна”. Перша частина семінару була зосереджена на міні-лекції професора на цю тему, друга частина полягала у пошуку натхнення на відкритому повітрі та принесенні знайдених предметів, що викликали їх інтерес та мали стати натхненням для створення творів на наступному засіданні, запланованому на четвер, 24 вересня 2020. Зацікавлених запрошуємо переглянути фотографії сьогоднішніх заходів.

Сьогоднішній день ми завершили онлайн-зустріччю з українською молоддю, яка похвалилася нам  своєю прекрасною країною та містом, а потім порадувала прекрасним співом у виконанні наживо.

Цей  день приніс  багато ідей, роздумів та натхнення на наступний день роботи з новими, добрими друзями.

Dzień Pierwszy – 21 września 2020

21 września rozpoczął się międzydzynarodowy projekt pt. „Kolory świata. Polsko-ukraińskie inspiracje”, który ma na celu uświadomienie wartości upcyklingu. Jest to sposób na wyzwolenie kreatywności przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.

Po stronie polskiej projektu, za realizację którego  odpowiada Stowarzyszenie „Europejskie Centrum Innowacji” uczestniczą uczniowie CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli. Drugim uczestnikiem projektu jest LO nr 23 w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

Dziś odbyła się online konferencja otwierająca projekt, podczas której zaprezentowali się uczestnicy oraz eksperci wspierający: z Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego: p. prof. Jarosław  Dzięcielewski o specjalności rzeźba i p. prof. Radosław Czarkowski zajmujący się rysunkiem, malarstwem, instalacją i działaniami interdyscyplinarnymi. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu to ekspert wspierający projekt w zakresie przygotowania ubiorów i pokazu mody.

Po konferencji odbyły się warsztaty integracyjne, które umożliwiły uczniom polskim i ukraińskim wzajemne poznanie się i dowiedzenie czegoś o sobie. Były to bardzo ciekawe i inspirujące do działania zajęcia, podczas których udało nam się podzielić uczestników na grupy zadaniowe: plastyczną, reklamowo-promocyjną, modowo-projektową i fotograficzną.

Dzisiejszy dzień przyniósł mnóstwo pomysłów, refleksji i inspiracji na kolejny dzień pracy z nowymi znajomymi.

21 вересня розпочався  міжнародний проект „Кольори світу. Польсько-Українське натхнення”, метою якого є усвідомлення цінності апсайклінгу. Це спосіб виявлення креативності з одночасним дбанням про зовнішнє середовище.

З польської сторони проекту, за реалізацію якого відповідає Товариство „Європейський центр інновацій”, участь приймають учні CKZiU „Elektryk” з Нової Солі. Другим учасником проекту є загально-освітній ліцей №23 м.Івано-Франківськ, Україна.

Сьогодні відбулась онлайн-конференція, що відкривала проект, під час якої були представлені учасники та експерти: з Інституту візуальних мистецтв Університету Зелена-Гура: проф. Ярослав Дзенієлевський, що спеціалізується на скульптурі, та проф. Радослав Чарковський займається малюванням, живописом, інсталяцією та міждисциплінарною діяльністю. Центр професійно-технічної  освіти в Сосновці є експертом, що підтримує проект у галузі підготовки одягу та модних показів.

Після конференції відбулися інтеграційні семінари, які дозволили польським та українським студентам пізнати одне одного та більше дізнатися  одне про одного. Це були дуже цікаві та надихаючі заходи, під час яких нам вдалося розділити учасників на групи в залежності від  завдань: мистецтво, реклама і маркетинг, мода і дизайн, фотографія.

Сьогоднішній день приніс багато ідей, роздумів та натхнення на наступний день роботи з новими друзями