Przechodzimy na wyższy level

Ważną częścią naszego projektu „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji” jest zakup nowego sprzętu komputerowego

Drukarka A3, skaner, 2 projektory i 2 laptopy. Zakupy pozwolą zastąpić stary, wyeksploatowany sprzęt. Ponadto poprawią administrowanie bieżącymi sprawami i zarządzanie projektami.

computer

Dzięki tym środkom przechodzimy na wyższy level. Już nigdy więcej „wieszających” się systemów, zacinających się drukarek i problemów ze skanowaniem dokumentów.

Projekt „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji” otrzymał  dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelski na lata 2018-2030.

sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO

logotyp_wwww