Trudne słowo fundrasing

Co zrobić, żeby znaleźć nowe źródła finansowania działalności? Odpowiedzi na to pytanie będzie szukać w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji”

Przypomnijmy, Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji otrzymało wsparcie w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Jednym z wielu działań, które chcemy podjąć jest szkolenie i wsparcie w zakresie fundraisingu. Chodzi o zdobycie wiedzy, co zrobić żeby zdywersyfikować źródła finansowania. Do tej pory działalność organizacji była oparta głównie o składki członkowskie, dotacje publiczne z programów rządowych i wojewódzkich, a także własną działalność gospodarczą. Nie zawsze środki te wystarczają na pokrycie kosztów działalności statutowej. Dlatego będziemy pod okiem ekspertów zgłębiać temat fundraisingu. Obserwujcie nasz profil i stronę www.europejskiecentrum.org.pl, gdzie będziemy się dzielić własnymi doświadczeniami.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak pozyskać dotację z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 wejdź na stronę:

www.niw.gov.pl

logotyp_wwww