Coraz bliżej finałów

Nasz wniosek pod tytułem: „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji” przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Wkrótce trafi do oceny ekspertów. W konkursie złożono aż… 3868 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 3859 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Konkurencja jest ostra… ale ponoć nadzieja umiera ostatnia.

Informacje o wynikach naboru na stronie internetowej:

https://www.niw.gov.pl/ocena-formalna-proo-1a-zakonczona/

Informacje o programie na stronie internetowej:

https://www.niw.gov.pl

logotyp_wwww