Kupon w ngo-lotka wysłany

Trzymajcie kciuki! Dziś złożyliśmy wniosek wstępny do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Projekt nosi tytuł „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji”. Wniosek złożyliśmy w ramach  Programu Rozwoju Organizacji Obywatelski na lata 2018-2030. to program dedykowany specjalnie dla organizacji pozarządowych, które chcą

Dodajmy, że głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Cele szczegółowe Programu to: 1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne; 2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym; 3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Informacje o programie na stronie internetowej:

https://www.niw.gov.pl

logotyp_wwww