Ogłaszamy nabór do projektu

Chcesz wziąć udział w projekcie Nowosolska Rada Seniorów? Zadzwoń do nas.

Tel. 509 684 361.

Celem głównym projektu jest rozwój partycypacji obywatelskiej 30 osób w wieku powyżej 60 roku życia z gminy miejskiej Nowa Sól w procesie kształtowania lokalnych polityk publicznych we współpracy z samorządem Gminy Nowa Sól-Miasto poprzez merytoryczne przygotowanie grupy liderów-seniorów potrafiących podejmować aktywność na forum Gminnej Rady Seniora, w okresie od 01.04.2018 do 31.12.2018.
Projekt jest finansowany ze środków własnych Stowarzyszenia Europejskie Centrum Innowacji oraz ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Główną grupą adresatów zadania publicznego są seniorzy (osoby, które ukończyły 60 rok życia) z Gminy Nowa Sól-Miasto – 30 osób.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji.

W ramach projektu planuje się:
•Powołanie Gminnej Rady Seniorów w Nowej Soli we współpracy z samorządem nowosolskim
•Wyjazd studyjny do Warszawskiej Rady Seniorów
•Wyjazd szkoleniowe (3×3 dni)
•Wsparcie merytoryczne