Partnerstwo przede wszystkim

Warto podkreślić, że projekt „Młodzieżowa Rzeczpospolita Wyborcza” jest realizowany w partnerstwie siedmiu podmiotów.

To dla nas wielkie wyzwanie. Z pewnością z tego przedsięwzięcia skorzysta każdy partner, ale przede wszystkich młodzi ze szkół ponadgimnazjalnych.

Liderem projektu jest Stowarzyszenia Europejskie Centrum Innowacji. Natomiast partnerami są Gmina Miasto – Nowa Sól, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” w Nowej Soli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „Odlewniak” w Nowej Soli i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 „Spożywczak” w Nowej Soli.