Szkolenie z fundraisingu

Zapoznanie ze skutecznymi technikami i metodami pozyskiwania funduszy na działalność społeczną. Zrozumienie idei fundraisingu, jako filozofii działania całej organizacji.

Przećwiczenie podstawowych mechanizmów fundraisingowych. Nabycie umiejętności właściwego doboru metod do sytuacji, organizacji i obszaru na którym działa organizacja. Uświadomienie sobie wpływu każdego pracownika i wolontariusza organizacji na wynik działań fundraisingowych. Zachęcanie do przemyślanego stosowania narzędzi fundraisingu w codziennych działaniach organizacji.
To główne tematy szkolenia, które zaplanowaliśmy we wrześniu dla 10 członków naszego stowarzyszenia.
Szkolenie zostanie w całości sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w ramach Projekt „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji”.
sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO
Fot. Fundacja Fosa
logotyp_wwww