Było ciężko, ale się udało!

Dobra wiadomość dla naszego stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Młodzieżowa Rzeczpospolita Wyborcza”

Projekt to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Europejskie Centrum Innowacji, Miasta Nowa Sól oraz pięciu szkół ponadgimnazjalnych z Nowej Soli: CKZiU „Elektryk”, LO, ZSP nr 2 „Nitki”, ZSP nr 3 „Odlewniak”, ZSP nr 4 „Spożywczak”.
Stowarzyszenie otrzymało blisko 200 000 złotych dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To rządowy program realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspierający m.in. rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Nowosolski wniosek konkurował z ponad pięcioma tysiącami innych pomysłów. W kategorii projektów dwuletnich zajął ósme miejsce w kraju. To jedyna tego typu inicjatywa w Lubuskiem.

Celem głównym projektu jest zachęcenie osób w wieku 16-20 lat uczęszczających do pięciu szkół ponadgimnazjalnych w Nowej Soli do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych i prezydenckich oraz korzystania z biernego prawa wyborczego.
W ramach projektu planujemy m.in. następujące działania:
1. Powołanie Szkolnych/Międzyszkolnych Komitetach Wyborczych (III-IV kw. 2015 r.) i prowadzenie przez uczestników kampanii wyborczej,
2. Szkolenie z zakresu marketingu wyborczego (III-IV kw. 2015 r.)

3. Szkolenia z zakresu zasad głosowania dla uczniów ze szkół (III-IV kw. 2015 r.)

4. Szkolenie z zakresu zasad głosowania dla członków Szkolnych Komisji Wyborczych (III-IV kw. 2015 r.),
5. Udział w wyborach do parlamentu i wyborach prezydenckich (III-IV kw. 2015 r.),
6. Symulacja obrad parlamentu, prezydenta i rządu (IV kw. 2015 – IV kw. 2015 r.),
7. Cykl 3 trzydniowych warsztatów pn. Młodzieżowa Akademia Liderów dla 45 osób (II kwartał 2016),
8. Wyjazd do Sejmu i Senatu RP w Warszawie dla 45 osób (II-IV kw. 2016 r.)

LOGO