Microsoft do zarządzania

Poprawa zarządzania organizacją i inicjatywami. To jeden z naszych priorytetów w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji”.

Dlatego zakupiliśmy oprogramowanie Microsoft Project.
microsoft-project-2019-professional
Zakup został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w ramach Projekt „Akcelerator rozwoju Europejskiego Centrum Innowacji”.
sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #PROO
logotyp_wwww