Seniorze, bądź aktywny

Masz 60 lat? Jesteś mieszkańcem Gminy Otyń? Chcesz dowiedzieć się jak aktywnie działać i przygotowywać inicjatywy obywatelskie? Weź udział w projekcie „Fabryka Aktywności Obywatelskiej 60+”.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące formy wsparcia:

  • Szkolenie nr 1, Akademia Lidera 60+, 3 dni szkoleniowe (3 x 8 godzin dla 2 grup po 15 osób) wraz z transportem, noclegiem i wyżywieniem,
  • Szkolenie nr 2, Akademia Partnerstwa 60+ – 3 dni szkoleniowe (3 x 8 godzin dla 2 grup po 15 osób) wraz z transportem, noclegiem i wyżywieniem,
  • Szkolenie nr 3, Akademia Partycypacji Obywatelskiej 60+ – 3 dni szkoleniowe (3 x 8 godzin dla 2 grup po 15 osób) wraz z transportem, noclegiem i wyżywieniem,
  •  Szkolenie nr 4, Akademia Projektów 60+ – 3 dni szkoleniowe (3 x 8 godzin dla 2 grup po 15 osób) wraz z transportem, noclegiem i wyżywieniem,
  • Realizacja inicjatywy lokalnej przez uczestników,
  • Powołanie Gminnej Rady Seniorów.

Aby wziąć udział w projekcie należy pobrać ze strony internetowej albo z Urzędu Gminy Otyń (ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 4, parter) lub Gminnego Centrum Kultury w Otyniu (ul. Chrobrego 18) deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami, następnie wypełnić je, podpisać w wyznaczonych miejscach i dostarczyć do Urzędu Gminy Otyń (ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, pokój nr 4, parter).

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji

Dokumentacja rekrutacyjna

asos_logo_ai-01

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020